Среща за представяне на проект HNV Link и набиране на данни в община Чипровци

На 16.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Чипровци от района на знанието по проект HNV Link. Проведоха се срещи с  г-н Пламен Петров – кмет на община Чипровци, г-жа Димитринка Заркова – експерт по общинска собственост на  община Чипровци, представители на общинската служба по земеделие и г-жа Елена Пенова –кметски наместник в Горна Ковачица. Бяха проведени интервюта със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, овце и смесени стада овце и кози и крави в землището на Чипровци: Валери Павлов от Чипровци, Лора Велкова от Чипровци, Петко Петков от село Железна, Иван Иванов от село Митровци.

С Иван Петков  -  козар от с. Железна

    

При Валери Павлов от Чипровци

   

В козефермата на Петко Петков от с. Железна