Среща за представяне на проект HNV Link и набиране на данни в община Берковица

На 24.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Берковица от района на знанието по проект HNV Link. Бе проведена среща с г-жа Тодорова, заместник кмет на община Берковица и г-н Мирослав Тонов – директор дирекция „Управление на държавната собственост“.  Посетени бяха и фермите на Иван Атанасов от Берковица, Тедислав Митов от село Котеновци.

Фермата на Иван Атанасов

 

При животните на Тедислав Митов