Среща на Европейския селски парламент

Срещата на Европейския селски парламент ще се проведе от 4 до 6 ноември 2015г. в Австрия

Европейският селски парламент (EСП)  е дългосрочна кампания за изразяване на гласа на хората от селските райони в Европа. Тя достига своята кулминация на всеки две години, на среща на хората от селските райони от всички части на Европа. През 2015 г. Срещата ще се проведе в Schärding,  Горна Австрия от  4 до 6 ноември 2015 г. На Срещата ще се приеме Европейски селски манифест, насочен към  местните общности от селските райони и всички национални и европейски институции. В България кампанията се организира от СТЕП в партньорство с Националната селска мрежа и Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Ако искате да  се включите в инициативата, моля отговорете на въпросите и ни ги изпратете на step_ngo@ abv.bg или попълнете онлайн анкетата.