Среща на Европейски селски парламент

Срещата на Европейския селски парламент ще се проведе от 4 до 6 ноември 2015г. в Австрия

Европейският селски парламент (EСП)  е дългосрочна кампания за изразяване на гласа на хората от селските райони в Европа. Тя достига своята кулминация на  всеки две години на Среща на хората от селските райони от всички части на Европа. През 2015 г. Срещата ще се проведе в   Schärding,  Горна Австрия от  4 до 6 ноември 2015 г.  На  Срещата ще  се приеме  Европейски селски манифест насочен към  местните общности от селските райони и всички национални и европейски институции. В България кампанията се организира от СТЕП в партньорство с Националната селска мрежа и Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Ако искате да  се включите в инициативата, моля отговорете на  въпросите и ни ги изпратете на step_ngo@ abv.bg или попълнете онлайн анкетата.