Предстои второто посещение за обмяна на опит по проект HNV-Link в района на знанието „Пиндос“ - Гърция

Екипът на СТЕП организира втора обмяна на опит с партньорите ни по проект HNV-Link, този път от гръцкия район на знанието „Пиндос“ в периода от 13-ти до 15-ти юни 2018 г.

Земеделски производители, представители на общини, общинските служби по земеделие и НПО от българския район на знанието „Западна Стара Планина“, съвместно с експертите на СТЕП ще посетят иновации, допринасящи за съхранението и поддържането на земеделието с висока природна стойност в района на Тесали, департаменти Трикала и Карлеча.

Иновациите, които представляват интерес за нас,  са въведени от различни животновъдни ферми и организации, като млечния клъстер „Терра Тесалия“; GPS проследяване на движението на добитъка с цел сертифициране на продуктите; гаранционна система с участието на заинтересованите страни и др.

Повече информация за тях и научените уроци ще бъдат споделени по време на предстояща регионална среща в района на Западна Стара планина (септември – октомври 2018 г.).