Къде можем да намерим подадените стратегически планове (СП) по ОСП?

Натискът за прозрачност работи!

Европейската комисия започна да събира изготвените стратегически планове на едно място в своя сайт.

За повече информация, моля последвайте линка!

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en?s=09#publishednationalstrategicplans