Европейският парламент отхвърли проектозакона за намаляване използването на пестициди в Европа

Чрез гласуване на 22.11 Европейският парламент отхвърли предложението на Комисията за Закон за устойчива употреба на продукти за растителна защита (SUR), чиято цел беше значително намаляване на използването на пестициди в Европа. Предложението беше от съществено значение за защита на общественото здраве и екосистемите на ЕС от токсичните агро химикали. Липсата на подкрепа представлява сериозна атака срещу Зелената сделка и заявените ангажименти по стратегията „От фермата до трапезата“.

Предложението за устойчива употреба на продукти за растителна защита включва мерки за намаляване употребата на пестициди с 50% до 2030 г., задължителни правила за прилагане на интегрирано управление на вредители, както и мерки за защита на чувствителни зони, като обществени зони, природни резервати и водни ресурси. Учени от цяла Европа определят предложението като наложително за справяне с кризата с биологичното разнообразие и продоволствената сигурност на Европа.

То е от съществено значение за малките и средните земеделски производители, които се нуждаят от здрави почви, чиста вода, опрашване и естествен контрол на вредителите. Тровейки почвите и водите и избивайки пчелите с препарати, агроиндустрията трупа печалби за сметка на здравето на европейските граждани и нуждата им от качествена чиста храна.

Това е исторически мрачен ден за гражданите и екосистемите на ЕС, за Зелената сделка и за ЕС като цяло“, каза Кристин Де Шамфелере, представител на общоевропейската мрежа PAN Europe. „Отхвърлянето на предложението показва шокиращо пренебрежение към науката, обществения интерес и волята на гражданите на ЕС. Повечето гласове бяха ръководени от лични интереси и дезинформация от страна на агрохимическата индустрия.

Консервативните и либерални партии успяха да възпрепятстват работата по законодателния акт. След публикуването на Зелената сделка и Предложението за устойчива употреба на продукти за растителна защита, под влиянието на лобистка кампания от страна на агробизнеса, много членове на Европейския парламент се опитаха да унищожат предложението или да го лишат от всякаква същност, вместо да вземат предвид исканията на над 1 млн. европейски граждани.