Ирландия: Бърен - Добавяне на стойност към земеделието с ВПС;