Хърватия: Каменните стени като елемент на средиземноморския ландшафт с ВПС