Португалия: Опазване на почвите в системата „Монтадо“;