Великобритания:Дартмур – Бъдеще за земеделието с ВПС;