Позиция относно Състоянието на биоразнообразието в земеделските земи и ключовите потребности за подобряването му