Национален доклад от работна среща „Визия за развитие на земеделие с висока природна стойност и необходимите иновации за нейното осъществяване“