Национална кампания "Възходяща вълна от идеи" за Европейски селски парламент през 2015 г.

През месец април 2015г. Сдружението за териториален и екологичен просперитет - СТЕП беше номинирано за организация, която да проведе националната кампания за Европейски селски парламент през 2015г.

Целите на инициативата са:

  • Да укрепи гласа на селските общности  в Европа и да направи така, че интересите и благополучието на тези общности да са убедително отразени в европейските политики.
  • Да промотира помощта, разбирателството, солидарността и обмяната на добри практики между селските общности в Европа.

Споделете вашите идеи, позиции и мнения като попълните Анкетата  или ни изпратите отговора на въпросите на мейл step_ngo@abv.bg.

Програмата на ЕСП за 2015 г.  

Основните елементи на програмата са:

  • Едновременно провеждане на серия от национални кампании за събирането на една „възходяща вълна от идеи“ от селските общности във всяка страна;
  • Работна група за събиране на материали, свързани със „състоянието на „селска” Европа“;
  • Среща на Европейския селски парламент през ноември 2015г.;
  • Публикуване на Манифест и други издания на ЕСП 2015 и последващо проследяване.

Национални кампании за събиране на „възходяща вълна от идеи“.  

Ако Европейският селски парламент иска да даде възможност да се чуе гласът на селските хора, то този глас трябва да дойде от хората на местно ниво. Поради това са поканени национални представители от трите европейски мрежи и национални участници от други страни, които да играят основна роля при подготовката на EСП 2015. Те организират във всяка страна „възходяща вълна от идеи“, които следва да отразяват действително проблемите и надеждите на хората от селските райони. Тази „вълна“ започва на местно ниво, събира се в страните и регионите, синтезира се на национално и впоследствие на европейско ниво, за да се изготви проект на Европейски манифест за селските райони. Манифестът ще се обсъди, допълни и приеме на срещата на EСП 2015.

Към началото на май 2015г. са в ход националните кампании в 34 европейски страни – Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чешка Република, Дания, Англия, Естония, Финландия, Гърция, Германия (Бранденбург), Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Бивша югославска република Македония, Молдова, Черна гора, Холандия,Северна Ирландия, Полша, Португалия, Румъния, Шотландия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и Уелс. В България, организацията, която ще проведе националната кампания е СТЕП.

Среща на Европейския селски парламент през 2015г.

Срещата на ЕСП 2015г. ще се проведе от 4 до 6 ноември 2015г. в красивото малко градче Schärding в Горна Австрия. Първият ден ще бъде отделен за посещения на терен около мястото на събитието. Следват два дни на работни групи и пленарни заседания за обсъждане, финализиране и приемане на Манифеста и съпътстващия го доклад. На срещата се очаква да присъстват над 300 души, включително делегати от всички страни, ангажирани в провеждането на „вълната от идеи” и други водещи организации от селските райони, представители на правителства, на Европейския парламент, на Съвета на Европа и др.

Резултатите от ЕСП 2015 ще включват:

  • Европейски селски Манифест, който да повлияе на европейските институции и националните и регионални правителства относно отношението и политиките, свързани със селските общности;
  • Доклад в подкрепа на манифеста: ще включва синтезираните резултати от всички национални „вълни от идеи“ и документи, обобщени от работния екип на инициативата;
  • Форми на многонационални съвети и насърчаване на селските общности към активност в преследването на тяхното собствено благосъстояние.

История

Първият Европейски Селски Парламент се провежда в Брюксел през ноември 2013г. по съвместна инициатива на Eвропейския селски съюз (ERA), Европейската асоциация на селските общности (ERCA) и мрежата „Партньорство за селска Европа” (PREPARE). Той e организиран от Скандинавската група на националните селски движения, ръководена от HelaSverigeska Leva (Шведското селско движение). Сто и петдесет души от тридесет страни участват в събитието. Те решават инициативата да продължи с цел укрепване на гласа на „селска” Европа.

Свързани документи