Участие в работна среща с местни животновъди

 

Съобщение за работна среща 4 февруари 2015г.

Дневен ред

на Работна среща по дейност 2 на проекта
 

Дата:

04 февруари 2015г.

Място:

Сградата на община Годеч

Начален час:

10.00 часа

Участници:

Земеделски производители; експерти на общината, експерти на общинска служба „Земеделие”; представители на общински съвет; представители на читалища и граждански организации; представители на медии, граждани.

10.00 - 10.15 ч.

 

Представяне на проекта и дейността свързана с изработване на анализ на ситуацията в община Годеч
 

Експерт на СТЕП

10.15 – 10.45 ч.

Представяне на съдържанието на анализ на ситуацията в община Годеч по отношение на отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади - презентация
 

Експерт на СТЕП

10.45 – 11. 45 ч.

Обсъждане и дискусия
 

Модератор на дискусията, експерт на СТЕП

11.45 – 12.15 ч.

Кафе - пауза