Участие в Годишната среща 2014г на МИГ Берковица-Годеч

Експерти на Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), участваха по покана на екипа на Сдружение „МИГ - Берковица – Годеч” във форум на общността за представяне и обсъждане на резултатите  от изпълнението на Стратегия за местно развитие (СМР).

Форумът се състоя на 12 декември 2014г. в сградата на детски център „Камбанка”, гр. Берковица. Участваха земеделски производители, занаятчии и предприемачи от територията на общините Годеч и Берковица, представители на неправителствени организации и читалища, представители на местната власт от общините Годеч и Берковица, съмишленици и гости на Местната инициативна група МИГ Берковица – Годеч.

Домакините представиха анализ и отчет от работата на МИГ и много добри примери и практики от реализацията на проекти в територията. Земеделски производители и предприемачи разказаха за процеса на реализация на своите проекти, финансирани по мерките на Стратегията и за добрите резултати и напредък в работата, както и за бъдещи намерения и планове.

Експертите на СТЕП, Вяра Стефанова и Мария Юнакова представиха екипа на Сдружението, както и целите, дейностите, периода на изпълнение и планираните резултати по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г. Споделиха интереса и доброто партньорство с местната власт, земеделските стопани и животновъди, както и с екипа на МИГ при реализиране на дейностите по проекта в община Годеч.

Имаше и изложение – базар на продукти, стоки и услуги, създадени и произведени по проектите на СМР, на МИГ Берковица и Годеч.