Среща за разработване на сценарии за стопанисване на пасищата в община Годеч

Среща за разработване на сценарии за стопанисване на пасищата в община Годеч по проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“

На 26.04.206 г. в залата на читалище „Н.Й. Вапцаров -1899” – гр. Годеч се състоя среща на заинтересованите страни  за разработване на сценарии за стопанисване на пасищата по проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“, Споразумение № СП2015-М1-201-00/04.01.2016г., финансиран от Фондация „Екообщност”. На срещата присъстваха животновъди, представители на бизнеса, общинската администрация и неправителствени организации от община Годеч. Обсъдиха се резултатите от проучването сред заинтересованите страни в община Годеч относно разработването на дългосрочна визия за стопанисване на общинските пасища в общината и се дискутираха възможните варианти на дългосрочната визия.