Регионалната среща по проект HNV Link събра съмишленици за развитие на земеделието с ВПС в Западна Стара планина

На 9-ти ноември 2018 г. в хотелски комплекс „Тодорини кукли“ в с.Спанчевци, се събраха над 30 представители на различни заинтересовани страни за обсъждане на възможните подходи  за насърчаване и развитие на иновативно ВПС земеделие в Западна Стара планина. Основен акцент на срещата бе споделяне на опита и научените уроци от посетените иновации в земеделски райони с висока природна стойност (ВПС) в Гърция, Румъния и Швеция.

На срещата бяха представени и иновации от различните райони на знанието по проекта:

По време на срещата бе представен проект NEWBIE „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“ и  проведен дискусионен кръг относно липсата на работна ръка в сектора и възможни начини за преодоляване на проблема.