Работна среща “ОСП на кръстопът: Съединението за устойчивост прави силата“

На 4 юли 2018 г. в музея „ Земята и хората“ се проведе работна среща „ОСП на кръстопът: Съединението за устойчивост прави силата“.  Работната среща бе насочена към споделяне на практическия опита  и научените уроци от прилагане на проекти, фокусирани върху опазване на природата и биоразнообразието в земеделските земи и  представяне на предложението за новата ОСП за периода след 2020 г.  В работната среща, организирана от Nabu и Birdlife, участваха повече от 70 представителя на различни  заинтересовани страни, институции и неправителствени организации.  

Янка Казакова представи  натрупания опит от прилагането на проект  HNV-Link“, Земеделие с висока природна стойност: Обучение, Иновации и Знания“  в Западна Стара планина и акцентира върху предизвикателствата, пред които са изправени животновъдните стопанства  с висока природна стойност в този район.  

Подробности от представянето може да намерите тук

    

 

Проект: