Презентации от работната среща по проект НNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , проведена на 2 юни 2017 г. в с. Спанчевци, община Вършец

На 2 юни 2017 г.  в село Спанчевци, община Вършец се проведе работна среща за обсъждане на визия за развитие на земеделие с висока природна стойност и необходими иновации за нейното осъществяване в „район на знанието“  по проект НNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.  Районът на знанието по проекта за България обхваща пет общини от  Западна Стара планина – Берковица, Вършец, Годеч, Георги Дамяново и Чипровци.

В срещата активно участваха 41 души, фермери от територията на знанието, експерти и съветници  от администрацията на Министерство на земеделието, горите и храните  на общинско, регионално и национално ниво и на местната власт, представители на местните инициативни групи от територията на знанието, местни граждани и експерти на неправителствени организации от територията и на партньорски организации на СТЕП извън района на знанието.  През първата част на срещата се дискутираха  елементите на дългосрочна визия на района на знанието за развитие на земеделието с висока природна стойност (BПС): „Модернизиране на земеделието с ВПС, отчитайки природното и културно наследство на района”. Втората част бе посветена на иновациите, които са необходими за постигането на тази визия.

 

 

 

Програмата и презентациите от срещата  може да изтеглите от тук:

Визия за развитие на земeделието с висока природна стойност и необходими иновации за осъществяването ѝ - Янка Казакова;

Анализ на ситуацията в "района на знанието"- Вяра Стефанова; 

Визия за развитие на земеделието с висока природна стойност  - Мария Пенева; 

Иновации за земеделието с висока природна стойност - Вяра Стефанова;

Резултати от проучване в "района на знанието" - Мария Юнакова; 

Съхраняване на местния поминък чрез традиционните сортове и храни- Примерът на Куртово Конаре - Еми Шушарова;

Иновации в подкрепа на земеделските практики с висока природна стойност - Сдружение “ Храна от Балкана” - Мира Дикова.