Конференция „Регламентите на маса: за подкрепа на традиционното производство“ в гр. Скопие

Експерти на СТЕП (Янка Казакова и Вяра Стефанова) участваха. в Конференция "Регламентите на маса: в подкрепа на  традиционното производство“, която се проведе гр. Скопие на 31. 05.2018 г. В конференцията участваха земеделски производители, представители на администрацията, неправителствени организации и др.  Конференцията бе организирана от Слоу Фуд Битола в рамките на проект от „От нивата  до масата“ .

Янка Казакова представи  примери за пазарни  иновации за земеделие с висока природна стойност,  от проект „HNV-Link“, Земеделие с висока природна стойност: Обучение, Иновации и Знания, които могат да допринесат за съхранение на традиционното земеделско производство.

Подробности от представянето може да намерите тук.

Повече информация за събитието може да получите от фейсбук страницата на Слоу фуд Битола.

 

  

Проект: