Брошури и кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност по проект HNV Link

В рамките на проект HNV Link са разработени 20 брошури  и кратки филмчета за иновации в земеделието с висока природна стойност от десетте района на знанието.

Брошурите може да  намерите тук