Брошури и кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност по проект HNV Link

В рамките на проект HNV Link са разработени 20 брошури  и кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност от десетте Района  на знанието.

Брошурите може да  намерите тук, а филмчетата  - тук.