ERP

Traveling workshop on rural development in Georgia and Armenia

Експертите на СТЕП -  Вяра Стефанова и Ива Ценкова са поканени да участват в международeн пътуващ семинар на черноморските държави в „Партньорство на селските райони на Европа“ - PREPARE, който ще се проведе от 24 - 28 октомври в Армения и Грузия. По време на конференциите участващите страни ще обменят идеи и добри практики за действителността в селските райони и ще представят основните предизвикателства пред населението на тези райони. 

English

National report on European Rural Parliament 2015

The Bulgarian campaign “A National Cascade of Ideas” which run from May to July 2015 involved as many as 199 people.

The Bulgarian campaign “A National Cascade of Ideas” which run from May to July 2015 involved as many as 199 people. Their ideas, concerns, hopes and demands are presented in our report to the Organizing Committee of the European Rural Parliament 2015.

The most common needs and concerns of Bulgarian rural people gathered during our short campaign are related to:

English