Ирландия: Бърен – Хибридни агроекологични схеми, разработени на местно ниво;