Беседа между Стефан Василев - фермера, домакин на акцията за почистване на стопанисваните от него пасища и Жеко Спиридонов - природозащитник.