Жеко Спиридонов провежда инструктаж за работа на открито и опазване на биоразнообразието.