Координаторът на доброволците – доц. Мария Пенева събира групата за провеждане на инструктаж