Innovation Workshop on HNV Link - High Nature Value Agriculture: Training, Innovation and Knowledge"

Екипът на Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира работна среща за иновации по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Срещата ще се състои на 2 юни от 12:00 до 17:00 часа в почивната база „Минкови бани”, село Спанчевци, община Вършец

Проектът HNV-Link свързва 13 партньорски организации от 11 страни-членки на ЕС и 10 района,  в които преобладават  земеделските системи с висока природна стойност (ВПС), наричани „Райони на знанието”. Избраният „район на знанието“ за България обхваща пет общини от  Западна Стара планина – Берковица, Вършец, Годеч, Георги Дамяново и Чипровци.

На срещата ще бъдат представени резултати и изводи от направено проучване и анализ в района на знанието, както и примери за съществуващи иновации, допринасящи за опазване на земите с висока природна стойност.

Програма на срещата може да изтеглите от тук.

Ако  живеете или извършвате дейност в района на знанието за България и имате желание да се включите в  в срещата, моля да попълните регистрационната карта и да се свържете с нас.