Innovations to support high nature value agricultural practices

Експерти на СТЕП (Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова) участваха на 27.04.2017г. в Кръгла маса "Куртово Конаре мисли устойчиво", която се проведе в залата на Народно Читалище „Любен Каравелов 1897“, село Куртово Конаре, община Стамболийски.

СТЕП е партньор на читалището по проект "Екологичното образование - мост към устойчивото развитие на местната общност". Янка Казакова представи дейностите на СТЕП по проект „HNV-Link“, тематична мрежа за земеделие с висока природна стойност: Обучение, Иновации и Знания, който се финансира от Европейски съюз по програмата за изследване и иновации „Хоризонт 2020“. Акцент на представяне и участие на експертите на СТЕП в кръглата маса са изведените по проекта иновации в подкрепа на земеделските практики с висока природна стойност от „района на знанието“ – част от територията на Западна Стара планина.

Подробности от представянето може да намерите тук.

Информация за събитиета може да откриете и на Официалната страница на НЧ "Любен Каравелов"както и на фейсбук страницата.