Agriculture for the Future - Trends and Challenges

На 18 април 2017г., Янка Казакова – кординатор на проект „HNV-Link“ в  България, участва в среща-дискусия на студенти, преподаватели, земеделски стопани, представители на асоциации от аграрния сектор, районните кметове на Пловдив и журналисти, на тема „Земеделие на бъдещето – тенденции и предизвикателства“. Срещата се проведе в Аграрния университет – Пловдив и е организирана със съдействието на инж. Владимир Уручев, член на Европейския парламент и неговия екип.

По проект „HNV-Link“ в партньорство работят 13 организации от 11 страни на ЕС, между които и СТЕП за изграждане на тематична мрежа, за земеделие с висока природна стойност. Проектът   се финансира от Европейски съюз по програмата за изследване и иновации „Хоризонт 2020“.

Янка Казакова представи дейностите на СТЕП по проект „HNV-Link“, тематичната мрежа и изследваните иновации в подкрепа на земеделските практики с висока природна стойност от „района на знанието“ в България, който е част от територията на Западна Стара планина.

Подробности от представянето може да намерите тук.