Второ двудневно почистване на пасища 17 и 18 юли 2015г.

Почистване на пасища -доброволен труд 17-18 юли 2015г. землището на село Гинци, в местността Орела.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) има удоволствие да покани всеки желаещ доброволец да се включи в двудневна акция за  наблюдение на почистените пасища  на 30 и 31 май 2015 г.   и  полагане на доброволен труд  за  почистване на  нови пасища от захрастяване и нежелана растителност по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ 

Акцията по почистване на пасища ще се проведе на 17  (следобяд – 13.00 ч.) и  18 юни 2015г. с начален час 09:00ч. на исторически път в местността Петрохан, землището на село Гинци, в местността Орела. В акцията се очаква да се включат доброволци и младежи от община Годеч, членове на партньорската група по проекта, студенти, партньори и екипа на СТЕП. Доброволците ще бъда инструктирани за работата, която се очаква да извършат и ще бъдат запознати с инструкции за безопасност.