Участие на СТЕП в първата национална работна среща по проект „Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз“

Експерти на СТЕП взеха учатие в първата национална работна среща по проект „Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз“. Този проект се реализира по нова инициатива на Европейския съюз Birds@Farmlands, която има за цел да предостави подкрепа на 10 държави-членки, сред които и България, при разработване и въвеждане на общо 20 схеми за опазване на птиците в земеделските земи. Държавите-членки се приканват да представят тези схеми за опазване в своите стратегически планове от Общата селскостопанска политика.

Срещата се проведе на 22.04.21  и бе организирана от Дикон Груп - партьори по проекта за България.

На срещата се обсъдиха въпроси, свързани с прилаганите схеми за опазване на птиците, необходимостта от въвеждане на нови или промени на съществуващите схеми/мерки, специфичните трудности при прилагането им, степента на приемането им от страна на земеделските производители и др.

Срещата имаше следните цели:

  • Да се представи пред заинтересованите страни инициативата на ЕС Birds@Farmland, с цел да се осигури тяхното участие в най-ранен етап от изпълнението на проекта;
  • Да се обсъдят и изведат приоритетни за България земеделски системи, за които по този проект да бъдат разработени схеми за опазване на птиците в земеделски земи;
  • Да се обсъдят и изведат приоритетни за България видове птици, които следва да бъдат обхванати от схемите за опазване на птиците в избраните земеделски системи.

Като резултат от работата по проекта, за България следва да бъдат разработени/адаптирани две схеми за опазване на птиците в земеделските земи.