СТЕП е партньор по проект „Обща инициатива за политиките по опазване на земеделието с висока природна стойност“

От началото на 2020 г.  експертите на СТЕП  изпълняват проект „Обща инициатива за политиките по опазване на земеделието с висока природна стойност (ВПС)”, финансиран по Договор № BG-19-124-68 /2019 г. с координатор фондация „Евронатур“, Германия (EuroNatur stiftung).

Основните дейности по проекта са:

  • Изготвяне на анализ на заинтересованите страни за сътрудничество при формулиране на обща позиция относно опазването на земеделието с ВПС в България;

  • Изготвяне на предложение за обща позиция относно опазването на земеделието с ВПС в България;

  • Разпространение на позицията и лобиране  за опазване на земеделието с ВПС сред заинтересованите страни в България.

Скоро очаквайте предложението за обща позиция за опазване на земеделието с ВПС на сайта на СТЕП !