Среща за представяне на проект HNV Link и набиране на данни в община Годеч

На 28.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Годеч от района на знанието по проект HNV Link. Бяха проведени срещи със заместник кмета на община Годеч - г-жа Надя Сотирова и  експертите  на общината -  Емилия Николова и Надя Тодорова.  Бе проведена среща и с г-жа Нели Николова от Общинската служба по земеделие. От 11.00 часа в залата на офиса на МИГ Берковица-Годеч в Годеч се проведе среща, на която се представиха предстоящи действия за 2017г. за прилагане на СВОМР. Бяха проведени срещи с г-н Младен Симеонов – собственик на мандра Могила, г-н Борислав Борисов – фермер от  Годеч. Господин Петър Павлов от Годеч ни представи снимки от 1956-57 година, когато се е създавало ТКЗС-то в село Раяновци по това време в селищна система Годеч.

Снимки от 1956 -57 г. от сформирането на  ТКЗС в с. Раяновци