Ще има ли скоро цялостен вариант на стратегическия план по ОСП в България?

До края на месец декември 2021 г. България, заедно с другите страни-членки на ЕС, трябва да представи в  Европейската комисия Националния стратегически план (НСП) за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г.  Плановете трябва да съдържат приноса на отделната държава за постигане на целите на ОСП и Общността и са  крачка към реформа на ОСП. След подаването на стратегическите планове се очаква процес на обсъждане, преработка и допълване,  и одобрение.

Въпреки че остават  по-малко от 2 месеца до подаването,  липсва цялостен вариант на СП  в България, който да представя целите, интервенционна логика  и мерките за постигане на отделните цели, както и разпределението  на бюджета. Не е представен и вариант на предварителната оценка и стратегическа оценка  на околната среда на плана.  Експертите на СТЕП изразяват безпокойството и загрижеността си, че планът ще бъде финализиран в последния момент, без да се организира обществено обсъждане с всички заинтересовани страни. Те отново няма да са в състояние да изразят мнение по отношение на предложенията за промяна в политиката и  устойчивото производство на качествени  храни  в страната.