Събрани са над 1 милион подписа в подкрепа на инициативата "Спасете пчелите и фермерите!"

ДА, направихме го!! Събрани са над 1 милион подписа в подкрепа на инициативата Спасете пчелите и фермерите! 

Но все още не сме защитени и всеки глас продължава да е от значение!

Сега сме повече от 1 милион граждани, призоваващи за прекратяване на пестицидите. Искаме ЕС да гарантира, че селското стопанство ще бъде природосъобразно, уважаващо биоразнообразието и фермерите и в него няма да се използват синтетични пестициди. 

Не всеки подпис ще бъде валидиран от националните власти затова, за да успеем с тази инициатива, се нуждаем от удобна граница на безопасност от поне 1,15 милиона подписа.

Моля, подкрепете инициативата в малкото оставащо време на този линк: https://www.savebeesandfarmers.eu