Събития

03.12.2015

На 24 ноември 2015г. в Салон Мати Ди, в София се проведе заключителна среща под наслов „...

04.11.2015

ПОКАНА  за участие в заключителен семинар Партньорство за природосъобразно стопанисване на...

15.10.2015

Посещение на Карл Бухграбер и 4-та среща на Партньорската група 10-13 октомври 2015 г.

В...

30.09.2015

Обмяна на опит и практики за устойчиво използване на планински пасища в местата от екологичната...

20.07.2015

Проведено почистване на пасища -доброволен труд 17-18 юли 2015г. землището на село Гинци, в...

Страници