Регионална среща по проект "HNV Link" на 9 ноември 2018 г.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира регионална среща по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Срещата ще се състои на 9 ноември 2018 г.  от 10.45 до 16.00 часа в хотелски комплекс „Тодорини кукли”, с. Спанчeвци.

Основните цели на срещата са:

  • Споделяне на научените уроци и опита от посещенията за обмяна опит и посетените иновации за земеделие с висока природна стойност в Гърция, Румъния и Швеция;
  • Определяне на възможните подходи за прилагане и финансиране на иновации за развитие на земеделието с ВПС  на територията на Западна Стара планина.

Ако желаете да участвате моля свържете се с Вяра Стефанова - тел. 0898563647; Мария Юнакова – тел. 0887494290  до  31 октомври 2018 г. или на електронен адрес: v.stefanova65@gmail.com.

С програмата на регионалната среща може да се запознаете тук.