Представяне на проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата“

Повече относно Проект "Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата" можете да научите като разгледате Брошурата към него.