Панорама на земеделието с висока природна стойност в Района на знанието „ Западна Стара планина“