Научени уроци от анализа на ситуацията в Района на знанието „Западна Стара планина“