Почистване на пасища по проект „ Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”