Застъпническа дейност за селскостопанската политика - oнлайн форум за обмяна на знания

Онлайн форум за обмяна на знания „Застъпническа дейност за селскостопанската политика“ ще се проведе на 13- ти и 15-ти юни. Експерти от екипа на СТЕП ще представят научените уроци по политики и застъпничество от проекта „14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България.“

Презентацията на английски език можете да видите тук

Форумът се организира от Алиансът за средиземноморска природа и култура, фондация Евронатур и фонадация Мава. В него ще участват представители на неправителствени организации, работещи по селскостопанските политики.

Програмата на събитието е публикувана тук (на английски).