Включи се в общоевропейското преброяване на пеперудите

Защо да броим пеперудите?

Пеперудите са добри индикатори за състоянието на местообитанията. Много видове пеперуди са силно зависими от наличието на определени видове растения, които използват като средства за храна, както и от наличието на ландшафтни елементи като дървета, живи плетове, храсти и др. 

Следователно пеперудите са чувствителни към измененията в местообитанията – интензивността на използването на земята и промени в ландшафтната структура се отразяват върху тяхната популация. Поради тази причина ЕС реши да включи Индекса на полските пеперуди като един от трите показателя за качество на селскостопанските екосистеми. 

Как да се включа в проучването?

Преброяването е забавно, лесно и отнема 15 минути. Нужно е единствено подходящ терен за наблюдение, в най-добрия случай селскостопанска земя, и инсталирано Приложение за преброяване на пеперуди на мобилния телефон. 

Ето как да се включиш стъпка по стъпка:

1.    Свали мобилното приложение за преброяване (App store / Google Play)
В приложението избери Agroecology-TRANSECT като проект.

2.    Избери терен за наблюдение (приблизително 500m2)
За най-добър резултат направи изследването в две точки на терена: едната в единия край на полето/поляната, а втората – в другия край.

3.    Регистрирай мястото онлайн тук
Преди да започнеш броенето на пеперуди, първо е нужно да регистрираш терена. Нуждаем се от информация за характеристиките на мястото. Например, размер, какви култури се отглеждат, съседни местообитания и др. Тези подробности ще ни помогнат да направим заключения за това как определени земеделски практики влияят върху популацията и разнообразието от видове. 

4.    Прекарай 15 минути на избрания терен, разходи се наоколо и се опитай да наблюдаваш, идентифицираш и докладваш пеперудите, които видиш. 

5.    Посети отново терена след две или три седмици и виж дали нещо се е променило.  За най-добър резултат се питай да посетиш терена поне 3-4 пъти до средата на август. 

6.    Разпространи информацията! Разкажи на приятели, семейство и съседи. Заедно, можем да разберем много повече за пеперудите по земеделските земи.