Съвместно отворено писмо относно доставките на храна в ЕС и солидарност към войната в Украйна

Повече от 85 неправителствени организации призовават Европейския съюз да не подкопава стратегиите на ЕС - От фермата до трапезата и Биологично разнообразие, заради твърдение, че европейската продоволствена сигурност е застрашена от настоящата война между Русия и Украйна.

Това писмо идва като реакция на изявлението на комисар Войчеховски, че „ако продоволствената сигурност е застрашена, тогава трябва да разгледаме отново целите на стратегията От фермата до трапезата и да ги коригираме“. Вярваме, че е вярно обратното: кризата в Украйна е още едно напомняне за това колко важно е да се приложи Зелената сделка и нейните стратегии От фермата до трапезата и Биологично разнообразие. Повече от всякога ЕС трябва да се насочи към здравословни, социално и екологично чисти земеделски практики, като агроекология, биологично земеделие и агролесовъдство, които осигуряват единствения път към гарантиране на дългосрочна продоволствена сигурност, продоволствен суверенитет и цялостната устойчивост на хранителните системи. Трябва да се отклоним от интензивното земеделие, промишления риболов и аквакултурите.

Цялото писмо може да прочетете тук.