Работна среща относно пакет за климата на ЕС "Fit for 55"

На 29.10 (петък) ще се проведе онлайн работна среща на тема "Как неправилните решения в пакета на ЕС за климата „ Fit For 55“ могат да саботират реалната селскостопанска трансформация и амбициозните действия в областта на климата?".

Кампанията за следваща реформа на ОСП е необходимо да започне възможно най-скоро, тъй като предстои да бъдат взети много политически решения с огромно въздействие върху храните и земеделието. На 14 юли Европейската комисия публикува пакет за климата - "Fit For 55", състоящ се от законодателни предложения относно климата, които включват селското стопанство. Нека заедно научим защо кампанията за европейската селскостопанска реформа и климата трябва да бъде координирана и какво е заложено по двете направления.

Работната среща е предназначена за неспециалисти, за да се запознаят с политиките в областта на климата и земеделието.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/eus-climate-package-false-solutions-for-agriculture-and-climate-action-tickets-182491094777

Програма:

10:00: Въведение и рамкиране: Защо пакетът за климата „Fit for 55“ е от значение за земеделието и климата?

10:10: Ключови селскостопански елементи от пакета „Fit for 55“ и какво означават те за емисиите на индустриални азоти и прехода към агроекологията?

• Регламент за споделяне на усилията

• Регулиране на земеползването, промяна на земеползването и горите

• Инициатива за въглеродно земеделие и рамка за сертифициране на въглерод

• Политическа хронология

11: 00-11: 30: Корпоративните интереси и големите играчи: Проверка на политическата реалност

• Какво искат големите корпоративни играчи?

• Какви сили действат в рамките на Европейската комисия, Съвета и Парламента?

 Почивка (10 минути)

11:40: Нет-нула и неправилни решения

• Какво изисква науката за климата относно климатичните амбиции?

• Какво възпрепятства реалния преход и подкрепа към агроекологията?

12:30: КРАЙ

Съорганизатори: Европейска координация La Via Campesina (ECVC), Приятели на Земята, Европа, Добра храна добро земеделие, Грийнпийс Европа и Институт по земеделие и търговска политика (IATP)