Презентации от онлайн семинара „14 години подпомагане на земеделските системи с високи природни стойности – предизвикателства и препоръки“

Ha 29-ти юни се проведе онлайн семинар на тема „14 години подпомагане на земеделските системи с високи природни стойности – предизвикателства и препоръки“.

В семинара взеха участие 25-ма представители на неправителствения сектор, държавни институции и медии. Експертите на СТЕП, Вяра Стефанова и Янка Казакова презентираха научените уроци и предизвикателства от 14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС и интегрирането на схемите за подпомагане на земеделските системи с ВПС от различни проекти в националните документи.

Янка Казакова представи резултатите от социално-икономическо проучване на СТЕП, свързано с основните социално-икономически предизвикателства пред земеделието с ВПС в България.

В края на онлайн семинара беше предвидено време за дискусия, където участниците имаха възможност да задават въпроси относно, какво подпомагане е необходимо за по-добро съхранение на земеделските системи с ВПС в България.

Кликнете на линковете за да изтеглите представените презентации:

Научени уроци и предизвикателства от 14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС

За видео на презентацията по време на онлайн семинара, кликнете тук 

Интегриране на схемите за подпомагане на земеделските системи с ВПС от различни проекти в националните документи: научени уроци и препоръки

За видео на презентацията по време на онлайн семинара, кликнете тук

Основни социално-икономически предизвикателства пред земеделието с ВПС в България: представяне на резултатите от социално-икономическо проучване на СТЕП

За видео на презентацията по време на онлайн семинара, кликнете тук