Препоръки на европейски учени за подобряване на биоразнообразието чрез инструментите и прилагането на Общата селскостопанска политика

Препоръки на европейски учени за подобряване на биоразнообразието при прилагането на Общата селскостопанска политика бяха представени на онлайн среща на 19 май 2021 г. с над 230 участника.

Българският принос беше представен от д-р Янка Казакова, Катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС и г-жа Вяра Стефанова, СТЕП.

Комисарят по земеделие на ЕС, г-н Войчеховски приветства инициативата и създаденото сътрудничество между учените и лидерите на европейските институции с оглед формулирането и прилагането на научнообосновани политики в областта на земеделието и опазването на биоразнообразието.

Инициативата, водена от д-р Гай Пе’ер (iDiv / Thunen), се изразява в доброволно сътрудничество между европейските учени (еколози, икономисти, социолози, политолози и др.) за опазване на биоразнообразието в земеделието на ЕС чрез подобряване на инструментите на Общата селскостопанска политика и прилагането им на национално ниво. Препоръките са разработени в резултат от дискусиите, проведени на национални работни срещи в 13 държави-членки и чрез онлайн въпросници, с участието на над 300 учени.

Организатори на българската работна среща бяха Катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС и Сдружение за териториален и екологичен просперитет. В срещата участваха 16 учени и изследователи от 11 университета, научни институти, съветническа служба и неправителствени организации.

Резултатите са представени в три документа (на английски език):

Vol 1: Full synthesis report:

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_175_Vol1.pdf

Vol 2: Member State workshop reports and outcomes of online survey regarding comments on Eco-schemes flagship

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_175_Vol2.pdf

Vol 3: Policy brief

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_175_Vol3.pdf