Паралелна сесия на Срещата на върха на ООН за хранителните производствени системи: Мобилен пасторализъм, оценяващ разнообразието на пасищата

На 26-ти юли се организира парелелна сесия, предхождаща Срещата на върха на ООН за хранителните  производствени системи,  на тема „Мобилен пасторализъм, оценяващ разнообразието на пасищата“ (UNFSS Parallel Session: Mobile Pastoralism Valuing Rangeland Variability).

Регистрирайте се за събитието на bit.ly/3xvbQa2 ,научете защо е необходимо Срещата на върха на ООН за хранителните производствени системи да стартира глобална инициатива за мобилен пасторализъм, оценяващ разнообразието на пасищата и гласувайте за нея!

Промените  в околната среда все повече се считат за нормални. Мобилните пасищни системи  ни учат как да произвеждаме храна при променяща се околна среда. Днес тези системи се ползват от около половин милиард души, стопанисващи пасища, обхващащи около 54% от земната повърхност. Превръщането на тези екосистеми в гори или обработваеми земи е неустойчиво и погрешно.

Движението (преместването) на добитъка през пасищата поддържа екологичните процеси и устойчивото производство. Висококачествените протеини  в храните, произведени от  природосъобразно отгледани животни, подобряват храненето на по-голямата част от хората по света. Необходими са  фундаментални промени в нагласите, възприятията и прилаганите  политики за съхранение на устойчивите  пасищните системи. Много правителства предприемат такива действия, а животновъдите прилагат  иновации, за да осигурят устойчиво производство и потребление.

Тази паралелна сесия ще повиши разбирането на животновъдите за устойчивостта и постигане на целите  за устойчиво развитие на хилядолетието.  Тя ще представи възгледите  на животновъдите от целия свят по време на Срещата на върха и  ще призове за приемане на глобална инициатива, която оценява мобилния пасторализъм и разнообразието на пасищата.