Отговор на съвместното писмо от 01.09.2021 г., изпратено до ГД„Земеделие и развитие на селските райони“ с искане за амбициозен и прозрачен процес на одобрение на стратегическите планове по ОСП

 

STEP е една от деветте коалиции на държави-членки на ЕС, които изпратиха съвместно писмо до Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК в началото на септември. Целта на писмото е да се изиска амбициозен и прозрачен процес на одобрение на стратегическите планове на ОСП и получихме отговор от г-н Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделие. 

Относно нашите шест запитвания сме щастливи да видим ангажираност към:

+ Публикуването на писма за наблюдение

+ Наблюдаване на държавите-членки, за да се избегнат фалшиви консултации

Все още ни липсват ангажименти по четири от исканията:

- Междуведомствено сътрудничество на практика;

- Инструменти за оценка и одобрение;

- Ефективни канали между гражданите и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

- Разкриване на представените проекто-планове

Целият отговор на писмото в оригинал на английски можете да намерите на: https://bit.ly/3qlZkJg , превод на български тук.