ОСП и промените в климатa - какво точно откриха одиторите?

100 милиарда евро от средствата по Общата селскостопанска политика (ОСП), изразходвани за действия в областта на климатичните промени, имат недостатъчно въздействие върху емисиите и парниковите газове. Това сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), публикуван на 21 юни, и впоследствие анализиран от експертите на ARC2020.

Разходите за дейности за климата представляват 26% от общия бюджет на ОСП. Сами по себе си те съставляват половината от общите разходи на ЕС за климата. Въпреки тази немалка сума, постигнатите резултати са незадоволителни, а общите емисии от селското стопанство не намаляват.

Авторите на доклада сравняват периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и пишат, че „повечето мерки за смекчаване, подкрепени от ОСП, имат нисък потенциал за смекчаване на изменението на климата. ОСП „рядко финансира мерки с висок потенциал за смекчаване на климата“. Не е изненадващо, че емисиите от селското стопанство "не са се променили значително от 2010 г.", се посочва в доклада.

Докладът се съсредоточава върху няколко конкретни области, където ОСП се проваля в ограничаването на емисиите, като например ограничаване или намаляване на добитъка. 50% от селскостопанските емисии идват от този сегмент. Рязък скок бележат емисиите от химически торове и оборски тор. Същевременно ОСП продължава да подкрепя финансово и насърчава потреблението на животински продукти, „чието потребление не е намаляло от 2014 г. насам“, пише в анализа.

Друг пример е фактът, че ОСП подпомага фермерите, които обработват пресушени торфени площи – виновни за 20 % от емисиите.

ОСП поне подкрепя практики, които „могат да намалят“ използването на торове, като биологично земеделие и зърнени бобови култури, пише още в доклада. Одиторите обаче установяват, че тези практики имат „неясно въздействие върху емисиите на парникови газове“.

Три основни препоръки изтъкват от ЕСП:

  • Европейската комисия да предприеме действия, за да се увери, че ОСП намалява вредните емисии в селското стопанство.
  • Да се предприемат мерки да ограничаване на емисиите от култивирани дренирани органични почви като пресушените торфища.
  • Да се дават редовни доклади за приноса на ОСП за смекчаването на климата.

Целият анализ на одиторския доклад можете да прочетете тук.